Авторски права


Авторските права върху този сайт и цялото му съдържание са собственост на "МОНЕА МАНИФЕКЧЪРИНГ" ООД. Всички права запазени.

Всякакво разпространение или възпроизвеждане на част от или цялото съдържание е забранено с изключение на:

  • Може да разпечатвате или запаметявате информация само с некомерсиална цел
  • Може да предоставяте съдържанието на сайта на трети лица за тяхна лична употреба само и единствено ако уведомите авторите на сайта.

Без нашето писмено позволение не можете да разпространявате или използвате съдържанието за търговски, или комерсиални цели, нито да го предавате и съхранявате в друг уебсайт, или друга електронна форма.

Помощ при търсене

Ако не може да откриете търсения продукт свържете се с нас на
тел.: 073 830 988 или пишете на
e-mail: info@monea.bg

Абонирай се

В нашия бюлетин ще получите полезна информация за най-новите ни продукти и промоции.

Условия за доставка

Научете повече за общите условия за доставка на продукти.

Условия за продажба

Научете повече за общите условия за продажба в сайта

Всички цени в сайта са с включено ДДС