Авторски права


Авторските права върху този сайт и цялото му съдържание са собственост на "МОНЕА 2012" ООД. Всички права запазени.

Всякакво разпространение или възпроизвеждане на част от или цялото съдържание е забранено с изключение на:


Без нашето писмено позволение не можете да разпространявате или използвате съдържанието за търговски, или комерсиални цели, нито да го предавате и съхранявате в друг уебсайт, или друга електронна форма.

Помощ при търсене

Ако не може да откриете търсения продукт свържете се с нас на
тел.: 073 830 988 или пишете на
e-mail: monea2012.bg@gmail.com

Абонирай се

В нашия бюлетин ще получите полезна информация за най-новите ни продукти и промоции.

Всички цени в сайта са с включено ДДС